BEST BOY AND BEST GIRL

Class 1

Parth Margi

Vinamratha Belgaum

Class 2

Sanchit Naik

Anusha somapur

Class 3

Shreyas Mahale

Avani Anand

Class 4

Samarth Kulkarni

Shreya Betageri

Class 5

Rehsn khan

Srushti Channappagoudar

Class 6

Prajwal Nayak

Harshita Hirelingappanavar

Class 7

Vardendra Kalkeri

Rakshita Kurkure

Class 8

Aadiraj Ijari

Poorvi Shanbhag

Class 9

Vishal Nayak

Aishwarya Shetty

Class 10

Sharangauda Patil

Sanskruti Kanavalli